Size Çemişgezek’in asillerinden olan dedelerimden bahsedecektim. Ama sisteme giremedim. E-devlet şecere arama uygulamasını kapatmış tekrar.

Onun yerine mevzu şecereden, soydan falan açılmışken ilgi çekici bir başka şeyden bahsedeyim;
Koreli ailelerin yüzyıllarca devam ettirdikleri şecere defteri tutma geleneği, çokbo’dan.

Kore toplumunda soy, sınıf gibi şeyler çok önemli. En azından geçmişte öyleymiş. İnsanların sokakta giyecekleri kıyafetler dahi ait oldukları sınıfa göre belirleniyormuş. Farklı sınıflar arasında evliliğin yasak olması gibi katı kurallar falan.

İşte aile ve soyun bu kadar önemli olduğu Korelilerde şecere defteri denen şey ile herkes ailesinin geçmişini kayıt altına alır. O da ailenin sınıfsal konumunun delili olur.

Çokbo denen bu defterlerde ailedeki erkek çocukların isimleri ve kiminle evlendikleri yazar.

Bir ailede orijinal defter ailenin en büyük oğluna geçer. Öteki çocuklar ondan alıp birer kopya çoğaltırlar. Öylece devam edip gider.

Eğer ailelerden birisi defterini kaybederse en yakın akraba aileden defterlerini ödünç alıp tekrar kopyalar.

Kore’de ailerinin bu şecere defterlerine bakıp kendilerinin Türk kökenli olduklarını söyleyen bir soy var. Henüz bizzat bu soydan kimseyle tanışmadım ancak Daegu şehrine yakın bir yerde yaşıyorlarmış. Moğol İstilası zamanında Moğol ordusundaki bazı Türk askerler Kore’de kalıp hayatlarını orada devam ediyorlar. Onların soyundan gelenlermiş.

Yine benzer bir şekilde Korenin Pers soyundan bahsedilir. Anlatılana göre İslamiyet İran’a ulaşınca buradaki bazı Zerdüştiler (Mecusiler) önce Hindistan’a, oradan da bazıları ta Kore’ye kadar kaçıyorlar. Ve Kore’ye yerleşiyorlar. İçlerinde Prens Abidin diye birisi varmış. Kore kayıtlarında onun adı geçiyor.

Yüzyıllarca devam eden bu şecere tutma geleneği sayesinde ucu 1000 yıl geçmişe giden aile kayıtları ortaya çıkmış. Bizde bu minvalde sadece Ertuğrul Gazi’ye ulaşan Osmanlı soyu bilindiği düşünülürse bu çok değerli bir bilgi kaynağıdır. Bu arada biz e-devlet sisteminden kaç kuşak öncesine kadar bakabiliyorduk…

Kore Notlarım.


Omer Dogan

Seyahatya.com sitesi yazarı. Şu an Güney Kore'de yaşıyor.

2 yorum

Seyahatya Blog (@seyahatya) · 12 Şubat 2018 14:19 tarihinde

Evet Çemişgezek eskisi kadar olmasa da halen renkli bir kültüre sahip.
Yorumundaki iğnemeden rahatsız olduğumu belirterek şunu söyleyebilirm ki;
Soy hiç umurumda değil. Sadece dedelerimin isimleri nasıldı, ömürleri ne kadar uzundu gibi şeyleri merak ediyorum…

Kenan Ahi · 12 Şubat 2018 14:06 tarihinde

Eskiden Çemişgezek’te çok Ermeni varmış diyorlar… 🙂

Cevapla